Skip to main content
 

Budżet (Partycypacyjny) Obywatelski

Na rok 2018 i 2019 patrz dalej - od października .

MOKOTÓW HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

Zgłaszanie projektów - 20 maja - 10 czerwca

Ocena zgłoszonych projektów - 11 czerwca - 8 sierpnia

Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania

9 - 13 sierpnia – składanie odwołań

9 - 26 sierpnia – rozpatrywanie odwołań

Głosowanie na pomysły - 6 września - 23 września

Ogłoszenie wyników głosowania - 3 października

https://twojbudzet.um.warszawa.pl/realizacja-projektow

Tu znajdziemy opisy realizacji przyjętych projektów. 

W następnych zakładkach są wyniki głosowań, realizacja zakwalifikowanych projektów jest opóźniona o rok lub więcej.

Uwaga: wcześniej  do wykorzystania w 2017 r. było 240 tys. zł. na nowe drzewa głównie nad Doliną

 

  • Zgłaszanie projektów do 23 stycznia;
  • Weryfikacja do 8 maja;
  • Głosowanie od 14 do 30 czerwca i
  • do 30 czerwca spotkania promocyjne.
  • Ogłoszenie wyników 14 lipca (patrz Wyniki nad Dolinką).