Skip to main content
 

Świetlica i Walne Zebranie

Świetlica

Przez miesiąc (od lutego) oczekujemy na dalszy bieg procedury przyznawania dotacji na "Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej", to już następna wersja. Przyczyny  Korona wirus

 Walne zebranie

Walne Zebranie Stowarzyszenia w trakcie obrad w dniu 12 Czerwca 2019 r. przyjęło sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2018.

W roku 2019 Walne zebranie odbędzie się 12 czerwca o g. 17-30 Mozarta 1 sala 518.

 Walne Zebranie Stowarzyszenia w trakcie obrad w dniu 13 Czerwca 2018 r. przyjęło sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2017.

Walne zebranie w roku 2018 odbędzie się 13 czerwca o g. 17-30 Mozarta 1 sala 519.

Walne Zebranie Stowarzyszenia w trakcie obrad w dniu 13 Czerwca 2018 r. przyjęło sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2017.

Walne Zebranie Stowarzyszenia w trakcie obrad w dniu 8 Czerwca 2017 r. przyjęło sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2016.

Nasze finanse w 2017 r. :

Łącznie aplikowaliśmy o 159 500 zł.

Otrzymamy od Dzielnicy 72 000 zł.

Wydatki własne ok. 6 000 zł. + finansowanie świetlicy w do 28 lutego.

Zebranie walne w 2017 r.

Walne zebranie Stowarzyszenia odbędzie się 8 czerwca 2017 r. o godzinie 17.30 w budynku Mozarta 1 na piątym
pietrze, sala nr 518.
Projekt porządku obrad:
1.Otwarcie Zebrania.
2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku Zebrania oraz protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja na temat sprawozdań i proponowanych kierunków działania Stowarzyszenia oraz podjęcie
 uchwał w sprawach udzielenia absolutorium Zarządowi i przyjęcia sprawozdań.
9. Wolne wnioski.
10. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej oraz zamknięcie zebrania.