Skip to main content
 

Środowisko

Walka o Środowisko Trwa - Działają nowe władze Warszawy Jest nowa BKDS

28.06.2019

Wspierajmy młodych - patrz link :

Więcej: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Inga-Zasowska-i-Wakacyjny-Strajk-Klimatyczny.-Protestuja-polskie-babcie-i-Magdalena-Adamowicz-w-Gdansku

 

15 XII 2018 r.

Katowicki szczyt klimatyczny dobiegł końca. Delegaci poszczególnych państw w sobotę późnym wieczorem przyjęli tzw. reguły katowickie, które mają wdrożyć porozumienie paryskie. Jednak według organizacji ekologicznych szczyt nie kończy się sukcesem.


Po smutnej zimie wiosna ociepliła również nasze środowisko.

2019 rok. Obrady nowej Branżowej Komisji Dialogu Społecznego d.s. Ochrony Środowiska odbywają się na "wysokim szczeblu" 18. piętra błękitnego wieżowca. Komisja do końca marca, przyjęła 12. uchwał na czterech merytorycznych posiedzeniach.

Kochajmy Przyrodę - Dwie wiadomości: jedna zła druga gorsza!

2018 rok - patrz też zakładka Zieleń. Walczymy o dokończenie Eko inwestycji w SDK. Marzy nam się mikroelektrownia fotowoltaiczna na dachach SDK - p. artykuł w Południu z 29 III b.r. 

 25 IV 2018 r. w czasie obrad Branżowej Komisji Dialogu Społecznego d.s. Środowiska Przyrodniczego w związku z informacją o zabiegach naszego stowarzyszenia, w sprawie doposażenia Służewskiego Domu Kultury o ekologiczne techniczne  wyposażenie energetyczne i przedstawieniu materiałów dot. mikroelektrowni słonecznej na dachach uzyskaliśmy poparcie tego gremium, podobnie 26 IV rozmawialiśmy w Zarządzie UD Mokotów, z podobnym skutkiem. Być może zostanie opracowana koncepcja oceniająca te propozycje. Pierwsza zła wiadomość otrzymaliśmy  pismo z Dzielnicy, odwołujące wszystkie wcześniejsze obietnice. Przykre to, iż dla ustępujących władz dzielnicy - Adaptcity i "Energia plus", to puste dźwięki.  

patrz też :  www.adoptujpszczole.pl/debaty

 

              Nadzieja (Zielono mi).

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego d.s. Środowiska Przyrodniczego

http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-srodowiska-przyrodniczego

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego d.s. Środowiska Przyrodniczego z naszym aktywnym udziałem*).

Omawiano tematy wiodące w latach 2017-19 jak: Przetwarzanie energii, planowanie przestrzenne, również, w zakresie transportu i zarządzania zielenią,

  1. Gospodarka przestrzenna a ochrona środowiska: wpływanie na rozwój zieleni miejskiej i ochronę klinów napowietrzających w czasie przebudowy tras komunikacyjnych – tu niezbędna współpraca z dzielnicami.

  2. Zanieczyszczenie powietrza w Warszawie - postulowanie oszacowania niezbędnej powierzchni czynnej drzew, w każdej z dzielnic, dla kontroli procedur ich wycinania, z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

  3. Analizy skutków działań i zamierzeń władz w celu nawiązania dialogu i określenia najlepszych niezbędnych działań zapobiegawczych, wobec nadmiernego lub nieuzasadnionego korzystania ze środowiska. Sprawy zgłoszone przez członkowskie organizacje NGO i rozpatrywanie nowych inicjatyw.

    *) Patrz załącznik: " Antysmogowe przetwarzanie energii".