Skip to main content
 

Środowisko

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego d.s. Środowiska Przyrodniczego

http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-srodowiska-przyrodniczego

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego d.s. Środowiska Przyrodniczego z naszym aktywnym udziałem*).

Omawiano tematy wiodące w latach 2017-19 jak: Przetwarzanie energii, planowanie przestrzenne, również, w zakresie transportu i zarządzania zielenią,

  1. Gospodarka przestrzenna a ochrona środowiska: wpływanie na rozwój zieleni miejskiej i ochronę klinów napowietrzających w czasie przebudowy tras komunikacyjnych – tu niezbędna współpraca z dzielnicami.

  2. Zanieczyszczenie powietrza w Warszawie - postulowanie oszacowania niezbędnej powierzchni czynnej drzew, w każdej z dzielnic, dla kontroli procedur ich wycinania, z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

  3. Analizy skutków działań i zamierzeń władz w celu nawiązania dialogu i określenia najlepszych niezbędnych działań zapobiegawczych, wobec nadmiernego lub nieuzasadnionego korzystania ze środowiska. Sprawy zgłoszone przez członkowskie organizacje NGO i rozpatrywanie nowych inicjatyw.

    *) Patrz załącznik: " Antysmogowe przetwarzanie energii".