Skip to main content
 

Powietrze

Zimowo?

 

Nowe Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BPK) powołane w Urzędzie m. st. Warszawy w lutym 2019r. (przedstawiło naszej BKDS d.s. Ochr. Środ.) bazując na Miejskim Planie Zmian Klimatu trwające konsultacje dot. zamiaru wystąpienia do Rady Miasta, o uchwalenie nowych zasad dotowania inwestycji, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Taką Uchwałę Rada podjęła 28 marca, a w kwietniu ogłoszono ją w Dz. Urz. Woj. Maz.

Dzisiaj 8 lutego 2019 nie jest tak źle, ale w śródmieściu czerwony znak smogowy patrz. http://wip.um.warszawa.pl/ Warszawski indeks smogowy i mapa.

Zabudowali wieżowcami Śródmieście i nie ma zdrowego powietrza, wiatry odchylają się do góry , a na dole smród spalin. Dzisiejszy dzień sugeruje, że jednak samochody powoduję te trudności, ich można nie wpuścić , a wieżowce pozostaną.

Przyszła łagodna zima(a 75 lat temu przez Wisłę można było przejść na butach. Zima i wiatr północny ze Służewa niskiego (to niewiele dymu z kominów), ale przy zamgleniach z południa od samochodów zjeżdżających z OBWODNICY warszawskiej na Ul. Dolina Służewiecka (zaraz za smródką) przyniesie mnóstwo spalin. Jak już  się oziębi to wianuszek wiejskich osiedli podwarszawskich doprowadzi do nas prawdziwy londyński na stronie: SMOG. Na stronie 

https://pozywamsmog.eu/ jest FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY , który trzeba wypełnić.

Celem pozwu grupowego jest przesądzenie o tym, że za szkodę i krzywdę członków grupy, odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Taki wyrok otworzy członkom postępowania drogę do uzyskania odszkodowania. Grupa zaprasza do wspierania pozwu!!

Ile kominów z budynków opalanych węglem lub śmieciami będzie dymić do naszych ulic i parkingów warszawskich osiedli mieszkaniowych. Ileset tysięcy kominów (dodając sąsiadów zza miedzy). Myślę iż będzie ich ok. 200 000 czyli, więc ponad pół miliona osób musi (w zimie) truć pozostałych warszawiaków. UBÓSTWO ENERGETYCZNE powoduje, iż ich część pali śmieciami lub plastikami. Te dymy zabijają co dziesiątego starszego warszawiaka!!

Więc w roku bieżącym powinniśmy opracowywać następujące tematy środowiskowe.

Otrzymaliśmy tez odpowiedź z Ministerstwa na temat wspólnej walki ze smogiem.

 

Skrót (pełny tekst w zał.)

Ten pełny tekst który załączam dopiero 6 czerwca 2018 r. gdzieś zaginął w czyimś biurku. Z informacji ustnych wiadomo, iż został przez KDS jeszcze w 2017 r przekazany do Przew. Rady m.st. Warszawy i Kom. Ochrony Środowiska, ale na stronie KDS się nie znalazł - komu zależy na unikaniu informacji o ZŁYM POWIETRZU?

Wniosek Komisji Dialogu Społecznego d.s. Środowiska Przyrodniczego w sprawie groźnego zanieczyszczenia powietrza w Warszawie.

Dla obniżenia wpływu groźnego dla zdrowia i życia zanieczyszczenia powietrza w Warszawie, biorąc pod uwagę zapisy Programu Ochrony Środowiska, apelujemy do Urzędu Miasta o zdecydowane równoległe działania w następujących obszarach:

1. Eliminacji zadymienia w okresie zimowym poprzez:

   a. dołączanie budynków do sieci stołecznej w systemie kogeneracji przy produkcji energii elektrycznej,

   b. sponsorowanie gazyfikacji budynków poza zasięgiem stołecznej sieci grzewczej.

   c. egzekwowanie zapisów Uchwały anty smogowej Sejmiku Mazowieckiego nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. która w § 4 wprowadza zakaz stosowania wymienionych tam gorszych gatunków węgla do celów grzewczych.

2. Ograniczanie liczby samochodów poruszających się po mieście poprzez -

   a. zwiększanie liczby parkingów opłacanych biletami komunikacji zbiorowej na granicach dzielnic centralnych,

   b. promowanie korzystania z komunikacji miejskiej i inwestowanie w czysty transport zbiorowy,

   c. utrudnianie komunikacji indywidualnej i parkowania samochodów z silnikami spalinowymi oraz        powiększanie opłat za parkowanie w śródmieściu,

   d. sprzątanie ulic na mokro w wybranych rejonach miasta.

3. Zdecydowane powiększanie liczby drzew w miejscach słabo przewietrzanych i nasadzenia krzewów na dachach, tarasach, balkonach oraz znaczne powiększanie ogólnej miejskiej powierzchni biologicznie czynnej, (w rozumieniu potocznymrównież na ścianach budynków.