Skip to main content
 

Nasze Działania

Nasze Działania

Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa w roku 2017 rozpoczęło drugie ćwierćwiecze swej działalności. W 2005 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie założyli działacze Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z zamiarem promowania inicjatyw lokalnych, edukacji ekologicznej i kulturalnej oraz rozwoju sportu – zainteresowania mieszkańców, głównie młodzieży, miejscem w którym żyją, jego historią na tle historii Warszawy i Mazowsza, a także wartościami przyrodniczymi Doliny Służewskiej.

Tutaj powstało oparte na wzorach holenderskich, pierwsze w Polsce gospodarstwo dziecięce (tzw. Mini-ZOO) nazywane powszechnie na naszym osiedlu „Przy Kozach”. Kozy te wrosły w służewską przestrzeń jako symbol udanego połączenia czynnej edukacji w zakresie kultury duchowej i materialnej.

Od początku powstania osiedla „Służew nad Dolinką” jego mieszkańcy przeciwstawiają się nieprzemyślanym działaniom zmierzającym do dewastacji unikalnego środowiska i mikroklimatu doliny Potoku Służewskiego. Drzewa i krzewy stanowią naturalny bufor wyciszający hałas przelotowej pseudo-obwodnicy jaką jest ulica Dolina Służewiecka.

Działania Stowarzyszenia przyczyniły się do powstania osiedlowego ośrodka zdrowia. Stowarzyszenie organizuje również spotkania samorządowe z radnymi i władzami dzielnicy.

Od swoich początków Stowarzyszenie podejmowało działania zmierzające do utworzenia na Służewie domu kultury. Szczególnie aktywnie działali: radni miasta i dzielnicy Maria Szreder i Remigiusz Grodecki a także wieloletnia przewodnicząca stowarzyszenia Ewa Willmann oraz Ewa Eysymontt-Zdanowicz i Eugeniusz Zdanowicz. Mimo istnienia Domu Kultury, od 2000 r. działacze Stowarzyszenia organizowali lobbing na rzecz budowy siedziby Służewskiego Domu Kultury, zakończony sukcesem. We wrześniu 2014 roku odbyło się otwarcie nowej siedziby.

Większość działań Stowarzyszenia w sferze kultury, korzystając ze wsparcia dotacyjnego Urzędu Dzielnicy Mokotów, wraz ze Służewskim Domem Kultury współorganizuje zajęcia i imprezy, plastyczne, konkursy, koncerty oraz imprezy integracyjne.

We współpracy z Biurem Polityki Społecznej urzędu miasta, korzystając z pomysłu Leszka Rockiego, zorganizowaliśmy i prowadzimy od 2006 roku Świetlicę Środowiskową – placówkę której celem są działania socjalno-pomocowe wsparcia dziennego na rzecz dzieci, w postaci: organizacji czasu wolnego, pomocy w nauce, zajęć specjalistycznych, dożywiania, aktywności w plenerze oraz poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i prawnego. Świetlica mieści się w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”, Mozarta 1 , piąte piętro sala nr 518.

Stowarzyszenie poprzez nasz Osiedlowy Klub Sportowy „Służew” , który powstał w 1994 r., przy wsparciu SM „Służew nad Dolinką”, organizuje zawody tenisa stołowego, siatkówki, koszykówki, biegi im. Bronisława Malinowskiego ale głównie turnieje piłki nożnej. Zajęcia odbywają się w spółdzielczym kompleksie sportowym przy ul. Noskowskiego.

26 maja br., w nowym budynku przy ul. Mozarta 1, przy siedzibie zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”, powstaje osiedlowa biblioteka i czytelnia. Utworzenie biblioteki to inicjatywa przyjaciółki Służewa – Ewy Eysymontt, która nieustępliwie, w ciągu kilku lat „wychodziła” stosowne decyzje. Powstanie biblioteki jest przykładem trwałej i dobrej współpracy społeczników ze Stowarzyszenia Mieszkańców Służewa ze Spółdzielnią oraz z samorządem dzielnicy i miasta.

Działamy dzięki pozyskiwaniu dotacji przyznawanych w konkursach i wsparcia od sponsorów i darczyńców (m.in. przekazywanie 1% podatku dochodowego). Znaczącego, stałego wsparcia finansowego i rzeczowego (lokal świetlicy) udziela nam nasza Spółdzielnia.

Serdecznie zapraszamy naszych sąsiadów do wspólnych działań na polu: kultury, sportu, ochrony środowiska i wychowania młodzieży.

 

Działania Stowarzyszenia kierowane są głównie do mieszkańców Służewa, lecz budzą także znaczne zainteresowanie pozostałych mieszkańców Mokotowa. Działalność naszego Stowarzyszenia została dostrzeżona i uhonorowana przez przyznanie Mokotowskiej Nagrody gazety lokalnej „Południe” oraz indywidualnej dorocznej nagrody, przyznanej w 2007 r. przez Radę m. st. Warszawy.